Hits: 605

Şoför Okulu

Şehir İçi Toplu Ulaşım Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi programının amacı:

Meslek Elemanı Tanımı; Şehir içi toplu ulaşımında ihtiyaç olan; aracı tekniğine uygun, tasarruflu ve vatandaşla iyi iletişim kurarak, güvenli biçimde sürme becerisine sahip kişidir.

İstihdam Alanları ;

 • Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler ulaştırma hizmetleri alanında;
 • Büyükşehir belediyelerinde toplu ulaşım aracı şoförü olarak çalışabilirler.
 • Şehir içi toplu ulaşım araçlarında şoför olarak çalışabilirler.

Şehir İçi Toplu Ulaşım Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Programının İçeriği:

 • Mesleğinin gerektirdiği beslenme kurallarını uymak
 • Sürücü Beslenmesi
 • Sürüş esnasında gerekli olan uygun davranışları göstermek
 • Sürüş Psikolojisi
 • Güvenli Araç Kullanımı

 Şehir İçi Toplu Ulaşım Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 56 saattir.

Şehir İçi Toplu Ulaşım Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları:

 • İlkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 • İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
 • Kullanacağı araç sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmak

 Şehir İçi Toplu Ulaşım Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kursu Sertifikası:

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Şehir İçi Toplu Ulaşım Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi sertifikasının geçerliliği:

Şehir İçi Toplu Ulaşım Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum; iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması, mesleğin gerektirdiği beslenme kurallarını kavrayabilmesi, sürüş esnasında sosyal çevre iletişimini, psikolojisini pozitif yönde etkileyecek şekilde kurabilmesi, karayolunda sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanma ve direksiyon uygulamaları yapabilen bireydir. Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Kursu ise Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum mesleğini yürüten ve ya yürütmek isteyen bireylerin, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 80 saatlik Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi sonunda alması öngörülen sertifikadır. (Kurs bitirme belgesidir.)  

ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM / TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRME VE UYUM KURSU FİYATI

2018-2019 Eğitim öğretim yılı için genel müdürlüğümüz tarafından ilan edilen Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kursu ücreti peşin 300TL taksitli fiyatı ise 401TL / 1 ay olarak planlanmıştır. Kurs fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterebilmektedir. Güncel kurs ücreti ve kontenjanlarımız hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için lütfen eğitim koordinatörlerimizle iletişim kurunuz.  

ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM / TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRME VE UYUM SERTİFİKASI KAYIT KAMPANYASI

Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Kursu fiyatı güncel kayıt dönemi için peşin ödemede %20 indirimli fiyat uygulanmaktadır. Taksitli ödemek isteyenler için de 1 aya kadar senetsiz, kredi kartsız, kefilsiz taksit imkânı kurumumuz tarafından sunulmaktadır. Ayrıca 5 kişilik toplu katılımda 1 kursiyer ücretsiz olarak kursumuzdan faydalanacaktır.

Kursumuz Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı resmi ruhsat ile faaliyet göstermekte olup; uzaktan eğitim, örgün eğitim ve kurumsal eğitim şeklinde eğitimler düzenlemeye ve sertifika vermeye yetkilendirilmiştir. Ayrıca TAKSİ  AKADEMİ resmi onayı bulunması koşulu ile çeşitli dernek ve vakıflarla birlikte de gerekli yasal mercilerden izinli şekilde eğitimler ve kurslar da düzenlemektedir.

Bu nedenle tüm faaliyetlerimiz yasal hükümlere uygun şekildedir.

Alacağınız belgenin geçerliliği ve güvenilirliği açısından MEB onaylı kurumlardan Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi almayı tercih etmeniz sizin menfaatinizedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında oluşturulan eğitim programı 80 saat olarak planlanmıştır. 80 saatlik eğitim yaklaşık olarak 1 ay sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu alanda farklı saatlerdeki eğitimleri de bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim koordinatörlerimizle görüşmeniz kurs seçimi yaparken size kolaylık sağlayacaktır.

Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Kursu kontenjan durumu aşağıdaki gibidir. Kontenjanlar ilgili kursun branşına göre belirlenmekte ve anlık olarak değişmekte fakat size daha hızlı hizmet vermek için aşağıdaki grafikte anlık olarak güncellenmektedir.

Kurs programına katılım şartları şu şekildedir;

 • En az okur yazar olmak, mesleği yapacak bedensel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmak.

Yukarıdaki koşulları taşıyan bireylerin kursa katılırken aşağıdaki evrakları ibraz etmeleri gerekmektedir. Kurs kaydı sırasında istenilen evraklar;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, öğrenci belgesi vs.)
 • Vesikalık Fotoğraf 4 adet

*Bazı kurs programları ve meslekler için sağlık raporu, taahhütname, kurs başvuru formu gerekebilmektedir. Eğitim koordinatörünüzden bilgi alınız.

Okur-yazar mezuniyete sahip bireylere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında hazırlanmıştır. Ulaştırma hizmetleri alanı sektöründe halen çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen bireylerin 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bu sertifikayı almaları zorunludur. Merkezi Eğitim Kurumları’ndan alacağınız Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Bitirme Belgesi (Sertifikası) Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı resmi belge olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir.

Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği gereğince “İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.” Denilmektedir.“İstihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun mesleki eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler.

İş yeri sahipleri ise istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.” Denilmektedir. Yani yönetmelik hem çalışana hem işverene ortak olarak bu görevi vermiştir.

Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Ders Programı Ulaştırma hizmetleri alanı sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen bireylere yönelik hazırlandığı için öncelik işçi ve işverenlerin yasal zorunluluklarını yerine getirmek, sonrasında ise Ulaştırma hizmetleri alanı sektörünün ihtiyacı olan eğitim almış nitelikli birey kazandırmaktır.

Bu nedenle Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Kursu eğitim programı da modüller halinde ve bireyleri sektöre hazırlayıcı nitelikte ve sistematik olarak hazırlanmıştır. Eğitim programının içerdiği Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Sertifikası modülleri ve ders başlıkları aşağıdaki gibidir.

• Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği • Sürücü Beslenmesi • Sürüş Psikolojisi • Güvenli Araç Kullanımı

Sertifika sahibi bireyler aşağıda verilen alanlar başka olmak üzere mesleki yeterliliklerine göre benzer alanlarda da çalışabilmektedirler.

Ulaştırma Hizmetleri alanında çalışabilirler.

Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Sertifikası Eğitim gruplarımız 4’e ayrılmaktadır.

Grup İsmiKontenjanSaatleriKayıt Durumu
Hafta İçi Akşam3020:00 – 23:00Aktif
Hafta Sonu Akşam3020:00 – 23:00Aktif
Hafta İçi Gündüz3008:00 – 10:00Aktif
Hafta Sonu Gündüz3009:00 – 11:00Aktif

 Kurs yoğunluğuna göre ek gruplar açıldığında ek gruplar kısmında yayınlanmaktadır. Aktif gruplar hakkında bilgi almak için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Resmi ve geçerli Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum sertifikasının örneğini aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz. Sertifikalar E-özel (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Elektronik Kurs Otomasyonu) sistemi üzerinden hazırlanır ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 işgününü aşmamaktadır.

E-özel otomasyonu sayesinde kurumumuzdan alacağınız tüm sertifikalar online doğrulamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından almış olduğunuz sertifikalarınızı doğrulamak için https://e-ozel.meb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.

Kurumumuzdan almış olduğunuz sertifikanızı isterseniz yurt dışında geçerli hale de getirebilirsiniz. Detaylı bilgi için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumumuzdan alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika örnekleri aşağıdaki gibidir. Sarı çerçeveli sertifika yeni online doğrulamalı sertifikadır. Mavi çerçeveli sertifika ise eski sertifika türüdür. Sertifikalarınız online doğrulamalı yeni sistem sertifikadır. Online doğrulama sistemi birçok alandaki karışıklığı gidermekte ve sertifikanın gerçekliğinin kontrolü açısından fayda sağlamaktadır.

Yeni sertifikalarda bulunan Sertifika Numarası ile Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kursu Sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı’nın “e-özel” sisteminden sertifika doğrulanabilmektedir.

Kurs sonunda alacağınız kurs bitirme belgesi yukarıda bulunan sertifika örneğine benzemekte size ait kişisel bilgilere ve eğitiminize ait özet bilgilere yer vermektedir.

 

Şehir İçi Toplu Ulaşım / Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme Ve Uyum Kursu sertifikası ile Ulaştırma Hizmetleri alanında çalışabilirler. Kurumumuzdan alacağınız tüm kurslar ve sertifikalar M.E.B. onaylı olacağı için Türkiye’nin her yerinde geçerlidir. 1739 Sayılı ve 14/06/1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu gereği özel ve devlet kurum ya da kuruluşlarının kabul etmesi zorunludur.

Ayrıca dilerseniz kurumumuzdan almış olduğunuz kurs bitirme belgesini yurt dışında da kullanabilirsiniz. Sertifikanız çıktığında hangi ülkede kullanacağınızı eğitim koordinatörlerimize belirtirseniz kurumumuz tarafından gerekli tüm yasal işlemleriniz kurumumuz tarafından yapılacaktır.

Merkezi Eğitim Kurumlarından aldığınız sertifika, kamu personeli seçme sınavlarında (KPSS) geçerlidir. KPSS tercih kılavuzunda özel nitelikler bölümünde “MEB Onaylı Sertifika” ibaresi ile belirtilen sertifika türlerini kurumumuzdan temin edebilirsiniz.

Eğitimin süresinin bitiminin ardından kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde (kurs programına ve kursiyer yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.) Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde Kurs bitirme sınavı yapılır. Kurs bitirme sınavına katılan ve en az 100 puan üzerinden 45 puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Yanlış cevaplar doğruları götürmez. Örneğin 25 soruluk bir sınavda 12 doğru cevabınız varsa sınavda başarılı olursunuz.

Kurs Başvuru Formu

ŞOFÖR OKULU MESLEK İÇİ SANAL EĞİTiM SİSTEMİ

SINIF KODU:yjroah0

Taksi Akademi Şoför Okulun'da  Google Classroom alt yapısı kullanılmaktadır.Sisteme dahil olmak için linki tıkladıktan sonra gmail adresinizle oturum açınız ve sınıf kodunu giriniz.

Taksi Eğitim

1-TRAFİK LEVHALARI 

2-TRAFİK KURALLARI

HIZ KURALLARI

Sürücüler hızlarını; 

1- Kullandıkları aracın cinsine , 

2- Yük durumuna ,

3- Yol durumuna ,

4-Hava ve görüş durumuna ,

5- Trafik durumuna , göre ayarlamak zorundadırlar.

Şehirlerarası karayollarında 90km/s, otoyollar da 120 km/s hızı geçmemek üzere,araçların İçişleri Bakanlığı hız sınırını otomobiller için  20 km/s arttırabilir.

1-TAKSİ MÜŞTERİLERİNE DAVRANIŞ KURALLARI

-Gideceğiniz yerin yakın olması durumunda sözlü veya yüz mimikleriyle ya da aracı sert kullanarak tepki göstermemek.

-Varılan noktada taksimetrenin yazdığı rakamın üstünde  para almaya çalışan olmamak.

-Araca biner binmez ‘Nerelisin?’ diyerek muhabbete başlayıp müşteriyi gereksiz yere meşgul etmemek.

-Yolcuların kendi arasında yaptığı muhabbete gereksiz yere söze karışmamak.

-Yolculuk sırasında müşteriye dinlediğiniz müzik tarzını zorla dinlettirmemek

2-DURAK İÇERİSİNDE  VE ÇEVRESİNDE DAVRANIŞ KURALLARI 

-Taksi durakları ve çevresinde kötü söz,hal,davranışlarda bulunmamak  ve nezaket kurallarına uymak ,

-Yüksek sesle konuşmamak ve durak çevresinde yaşayan mahalle sakinlerini rahatsız etmemek,

3-ŞEHİR BİLGİSİ VE YOL BİLGİSİ                                                        

4AKILLI TABLET TAKSİMETRE KULLANIM EĞİTİMİ