Hits: 258

PSİKOTEKNİK

Psikoteknik hakkında

Esnaf Odalarında bulunan sürücü değerlendirme merkezleri; Taksi şoförlerinin sürücülük yeteneklerini, psikolojik sağlıklarını, kazaya yatkın olup olmadıklarını değerlendirmeyi, daha önce kaza yapmış ya da sıklıkla trafik suçu işlemiş sürücülerinin hangi nedenlerle bu kazaları ya da ihlalleri yapmış olduklarını tespit etmeyi ve çözüm önerileri saptamayı amaçlamaktadır. Bu değerlendirme sonucunda elde edilecek bulgular çerçevesinde,özellikle riskli grupta olan sürücüler güvenli sürücülük eğitimine alınacaktır.

Kişilerin, sürücülükle ilgili yetenekleri, sürücü kimlikleri, bu alanda çalışan trafik psikologlarının geliştirdikleri özel psikolojik testler yardımı ile ölçülür. Bu ölçme işlemine Psikoteknik Değerlendirme denir. Diğer bir deyişle, psikoteknik değerlendirme, güvenli sürücü ile tehlikeli sürücünün birbirinden ayrılmasıdır.

Hız, alkol ve 100 ceza puanını doldurma gibi nedenlerle trafik suçu işlemiş sürücülerin yanı sıra Avusturya, Almanya, İsviçre gibi ülkelerde ehliyet almak için başvuran sürücüler, sınavlarda başarısız olmuşlarsa psikoteknik değerlendirmeden geçmek zorundadırlar. Kamu taşımacılığı yapan ya da otobüs, taksi, ambulans sürücülüğü gibi “yüksek sorumluluk” altında çalışan profesyonel sürücüler, mesleğe başlarken bu değerlendirmeden geçmekle yükümlüdürler ve 50 yaşından itibaren her üç yılda bir düzenli olarak psikoteknik değerlendirmeden geçerler. Avrupa ülkeleri bu uygulamayla trafik kazalarını azaltmada önemli başarılar elde etmişlerdir.

Psikoteknik Değerlendirmede Yeterlik Sertifikası’na sahip, psikoteknik değerlendirme uzmanı olarak çalışan psikologlar tarafından yapılır.

Psikoteknik değerlendirme, uzman psikologlar tarafından yapılmaktadır.
Anlama değerlendirme (MAT Testi)
Stres altında tepki (refleks) davranışı (RST Testi)
Trafik ortamında, üç boyutlu görsel alanda, fark etme ve algılama, fotografik bellek. (TTI5 Testi)
Görsel fark etme ve algılamada süreklilik (LL5 T esti)
Dikkat (monoton ortamda dikkat ve konsantrasyon) (Q1 Testi)
Trafik ortamında tepki hızı ve doğruluğu (DR2 Testi)
Çevresel (periferal) görüş alanında uyaran algılama ve koordinasyon (PVT Testi)
Hız mesafe algılama (DEST Testi)

Trafikte sorumluluk, trafikte farkındalık ve güvenlik bilincini geliştirme ilkeleriyle hizmet verdiğimiz tüm faaliyet alanlarımızda; ülkemizde insan hayatını tehdit eden en önemli sorunların başında gelen trafik konusuna trafik psikolojisi şemsiyesi altında trafik psikolojisinin araçlarıyla çözüm getirmek, hedefimizdir.

Sürücüler için psikoteknik değerlendirme değişikleri ve yenilikleri ile birlikte 1 Ocak 1997′den itibaren yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan aldığı üzere; HIZ İHLALİ, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA, 100 PUAN LİMİTİNİ AŞMA nedeniyle sürücü belgeleri elinden alınmış sürücülerin direksiyon başındayken kullandıkları zihinsel ve psikomotor yetenekleri geçerli ve güvenilir psikolojik testler ile gözden geçirilerek, bunun sonucunda belgelerin geri verilip verilmeyeceğinin psikoteknik değerlendirme kapsamında belirlenmesi