Hits: 46

İstanbul’dan yazan ticari taksi şoförü okurumuz Cafer bey soruyor, “42 yaşındayım ve 19 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. Hafta tatili bile yapmadan her gece saat 8’den sabah saat 5’e kadar çalışıyorum. Ölüm kalım olmadığı sürece izin yapamıyorum. Nasıl yapayım, çoluk çocuk evde ekmek bekliyor, çalışmasam taksi sahibi para vermiyor.  Taksi şoförü sigortası yaptırdım. 2016 yılında  450 lira ödüyorduk, bu sene 500 lira olmuş diyorlar. SSK primini evlerde temizliğe giden eşim yatırıyor. Evin kirası, çocukların masrafı derken artık SSK primini ödeyecek gücümüz kalmadı. Yeşil kart alıp taksi şoförü sigortasını bitirebilir miyim. Lütfen bir yol gösterin.

Sevgili okurlar,

Sosyal güvenlik yasasına göre kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamında olan kişilerin sigortalı olması zorunludur.

Bir şoförün ayda 10 günden az çalışıyorsa SSK primlerini Ek-6. madde kapsamında kendisinin ödemesi, 10 günden fazla çalışıyorsa araç sahibinin ödemesi gerekiyor.

Yani ayda 10 günden az çalışan bir taksi dolmuş şoförünün bile “Kime ne kardeşim, ben sigortalı olmak istemiyorum, sigorta yaptırmayacağım” dememesi, diyememesi gerekiyor.

Şehir içi toplu taşıma araçlarında 10 günden az çalışan şoförler, 2011 yılından bu yana kendi primlerini kendileri ödeyerek Ek-6. madde kapsamında sigortalı olabiliyorlar.

Yasa ilk çıktığında 18 günlük prim ödeyip SGK’dan 30 gün hizmet alan bu vatandaşlar, her yıl ödedikleri primler bir puan artılınca 2017 yılında 24 gün üzerinden prim ödemeye başladılar.

Asgari ücret ve primlerdeki 1 günlük artış da hesaba katıldığında, 2016 yılında asgariden prim ödeyen bir taksi dolmuş şoförü  2016 yılında işsizlik sigortası da dahil 448,26 Lira prim öderken, 2017 yılında 504,81 Lira prim ödeyecek.

SGK yetkisini 2011 yılından bu yana kullanmadı

Ayda 10 günden az çalışan taksi dolmuş şoförlerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için kanun koyucu SGK’ya bir de yetki vermiş.

Demiş ki, Kurum, bu sigortalıları çalıştıranlara ve çalıştıranların bağlı olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara Kurumca belirlenecek süre içinde bu sigortalıların işe başlama ve işten ayrılışlarını bildirmelerini sağlama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir.

Yetmedi,  bir de bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 102. Madde uyarınca idari para cezası uygulanır diyerek bir de cezai müeyyide getirmiş.

Ne var ki SGK yasanın verdiği yetkiye rağmen, bu kişileri çalıştıranlara veya meslek odalarına işe başlama ve ayrılışlarını bildirmeleri hususunda bir zorunluluk getirmediğinden, 10 günden az çalışan şoförlerin sigortalıkları tamamen kendi isteklerine bırakılmış durumda,

Genelgede bile, Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenler “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” (EK-13) ve araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile şoförlük mesleğini yaptıkları ilin sosyal güvenlik müdürlüğüne yada ilçenin sosyal güvenlik merkezine müracaat edeceklerdir, demişler.

Değerli okurlar,

Hiç kuşkusuz ki, kayıt dışı istihdamın en çok yaşandığı sektörlerden biridir, şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışan şoförler,

Şimdilerde bu şoförlerin bir çoğu okurumuz Cafer bey gibi ayda 30 gün çalışsalar bile, sanki 10 günden az çalışıyormuş gibi sözleşme yapılıp kendi primlerini kendileri ödemeye zorlanıyorlar.

Çaresiz, bir çoğu kabul ediyor bunu,

Ne var ki yasa koyucunun verdiği bu yetkiyi SGK kullanıp,  şoförlerin işe başlama ve bitişlerini bildirmeleri konusunda araç sahiplerine ve meslek odalarına bir zorunluluk getirse bu yaşananların bir çoğu belki de hiç yaşanmayacak.

Bu köşeden, Çalışma Bakanlığındaki, SGK’daki, kıymetli abilerime ablalarıma da seslenmek istiyorum.

Lütfen bu yaşananlara sinema tiyatro izler gibi seyirci kalmayın,

Değeri milyon liraları aşmış araç sahiplerinin yanında, günlük 50-100 liraya çalışan bu şoförlerin ezilmesine, kayıt dışı çalıştırılmalarına lütfen müsaade etmeyin

Lütfen, çaresizlerin çaresi olun!

Kaynak : SGK Rehberi  https://www.sgkrehberi.com/haber/104516/sgk-taksi-dolmus-soforlerini-unuttu-mu.html

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid