Taksi şoförlerinin sigortalılığı hakkındaki detaylar

Kas - 28
2019

Taksi şoförlerinin sigortalılığı hakkındaki detaylar

10 günden az çalışan taksi şoförleri primlerini ödüyor

Çalışma hayatında genel olarak tam zamanlı çalışma geçerli olsa bile, bazı meslek gruplarında kişiler kendi istekleri ile kısmi süreli olarak çalışmaktadırlar. Kısmi süreli olarak çalışanlardan tarım sektöründe çalışanların sigortalılıkları hakkında daha önceki yazılarımızda bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise 5510 sayılı Kanunun Ek-6 ncı maddesi ile düzenlenen ticari dolmuş ve taksi şoförlerinin sigortalılığı hakkındaki detayları aktaracağım.
6111 sayılı Kanunun 51’inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6’ncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanların kendileri tarafından prim ödemelerine imkan sağlanmıştır.
Bu sigorta kapsamında primlerini ödeyenlerin çalışmaları 4/a kapsamında değerlendirilmektedir

TAŞIMALARI GEREKEN ŞARTLAR

Hizmet akdine bağlı olarak tam süreli olarak çalışmama, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama, isteğe bağlı sigortalı olmama, Banka sandıklarına tabi çalışmama, gelir veya aylık almama, 18 yaşını doldurmuş olma, şartlarını taşımaları gerekmektedir.
Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyen şoförlerin, SGK internet sitesinde (www.sgk.gov. tr) örneği yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatiflerince onaylatarak, araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte şoförlük mesleğini yaptıkları yerde bulunan sosyal güvenlik il müdürleri/ merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı işe giriş bildirgeleri işleme alınmamaktadır.
Ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışılması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlanılması halinde, her bir araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de SGK’ya verilmesi gerekmektedir.
Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmakta ayrıca kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar.
Bu kapsamdaki sigortalılar ayrıca ödemeleri gereken prim tutarının dışında %3 oranında işsizlik sigortası primi ödeyerek işsizlik sigortası hakkından da faydalanabilmektedirler.

ÖDENECEK PRİMLERİN HESAPLANMASI

2019 yılı için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 26 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir.
Buna göre 2019 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 2.558,40 TL x %32,5 x 26 ÷ 30= 720,61 TL’dir.
Bu kapsamdaki sigortalıların % 3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı ise 2.558,40 TL x % 35,5 x 26 ÷ 30= 787,13 TL olmaktadır. Sosyal güvence içinde kalın.
EKREM GÜLCEMALwww.yeniasir.com.tr

EnglishTurkish