Taksi Şoförü Ulusal Meslek Standardı (Taslak Metin) Reviewed by Momizat on . TAKSİ ŞOFÖRÜ  ULUSAL MESLEK STANDARDI................İNDİR SEVİYE 3  REFERANS KODU / …  RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ … MESLEK:TAKSİ ŞOFÖRÜ   Seviye:3 Referans Kodu: TAKSİ ŞOFÖRÜ  ULUSAL MESLEK STANDARDI................İNDİR SEVİYE 3  REFERANS KODU / …  RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ … MESLEK:TAKSİ ŞOFÖRÜ   Seviye:3 Referans Kodu: Rating: 0
You Are Here: Home » sektör haberleri » Taksi Şoförü Ulusal Meslek Standardı (Taslak Metin)

Taksi Şoförü Ulusal Meslek Standardı (Taslak Metin)

Taksi Şoförü Ulusal Meslek Standardı (Taslak Metin)

Hits: 166

TAKSİ ŞOFÖRÜ  ULUSAL MESLEK STANDARDI…………….İNDİR
SEVİYE 3 
REFERANS KODU / … 
RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

MESLEK:TAKSİ ŞOFÖRÜ
  
Seviye:3
Referans Kodu:……………………………………. 
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):
 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU 
Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:
 MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi 
MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:………… Tarih ve ………. Sayılı Karar 
Resmi Gazete Tarih/Sayı: 
Revizyon No:00
TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
ACİL UYARI IŞIĞI: Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretleri ile belirlenmemiş olan araç şoförlerinin geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaları için yakılan ışıkları,  
ANTİFRİZ: Motor suyunun donma derecesini yükselten ve paslanmayı önleyen sıvıyı,
ARAÇ MUAYENESİ: Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yapılan görsel ve teknik kontrolleri,
CEP DURAK: Yolcuyu bindirmek ve indirmek için kullanılan taşıt yolu bitişiğindeki bekleme/ park yerini,
DURAK: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetleri indirip bindirmek için kullandıkları işaretlerle belirlenmiş yerdir.
ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,
İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,
KAROSERİ: Motorlu araçlarda şasi üzerine monte edilmiş olan, aracın dış görünümünü oluşturan kabini,
KISA HUZMELİ FAR: Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda kullanılan ışık teçhizatını,
KRİKO: Lastik değişimi ve arızi hallerde aracı kaldırmak için kullanılan aparatı,
LPG: Likit Petrol Gazını,
MOTOR KAPUTU: Motor ve aksamının için de bulunduğu açılıp kapatılabilen kaporta aksamını,
PERİYODİK BAKIM: İmalatçı firmanın belirlemiş olduğu sürelerde yapılan genel araç bakımını,
REFLEKTÖR: Normal hava şartlarında kaza, arıza gibi durumlarda kullanılan yansıtıcı araç işaretleme üçgenini,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma yada başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
STEPNE: Yedek lastiği,
TAKSİ LEVHASI: Kenarları 105X320 mm. ebadında, ışık geçiren 3 mm. kalınlığında, krom sarısı renginde, her iki yüzünde sadece “Taksi” yazılı bulunan, pleksiglastan yapılmış, çelik veya eloksalli alüminyumdan imal edilmiş bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürülebilecek şekilde imal edilmiş ayırıcı işareti,
TAKSİMETRE: Yolcu tarafından görülebilecek şekilde araç içine monte edilmiş, her zaman kullanılabilir durumda bulunan, herhangi bir anda kat edilen mesafe ve zamana bağlı olarak, ödenecek para miktarını sürekli olarak toplayan ve gösteren, tarife değişikliklerinde kolaylıkla ayarlanabilen muayeneye tabi ölçü aletlerini,
TEHLİKE: İşyerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
UZUN HUZMELİ FAR: Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken ve yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, ayrıca benzer yer ve hallerde kullanılan ışık teçhizatını,
ifade eder.
İÇİNDEKİLER
1.    GİRİŞ. 6
2.    MESLEK TANITIMI. 7
2.1.     Meslek Tanımı 7
2.2.     Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri 7
2.3.     Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler. 7
2.4.     Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 7
2.5.     Çalışma Ortamı ve Koşulları 8
2.6.     Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler. 8
3.    MESLEK PROFİLİ. 9
    3.1.    Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri 9
3.2.     Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman. 15
3.3.     Bilgi ve Beceriler. 15
3.4.     Tutum ve Davranışlar. 16
4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME.. 17
       1. 1.     GİRİŞ
Taksi Şoförü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır.
Teksi Şoförü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
 1. 2.      MESLEK TANITIMI
2.1.   Meslek Tanımı
 
 Taksi Şoförü (Seviye 3); İş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtla (taksi), fiyat tarifesi ile belirlenmiş belirli bir ücret karşılığında, kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan kişidir
2.2.   Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
 
 ISCO 08: 8322 (Otomobil, taksi ve kamyonet sürücüleri)
2.3.   Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler
 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.
2.4.   Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat
 
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik
Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.
 2.5.   Çalışma Ortamı ve Koşulları
 
Taksi Şoförü (Seviye 3); Her türlü iklim şartlarında ve coğrafi koşullarda çalışır. Resmi tatil günleri dahil olmak üzere tam zamanlı ve 24 saat çalışabilir. Zararlı koku, gürültü gibi dış etkenlere maruz kalabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.
 2.6.   Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler
Taksi Şoförü (Seviye 3); Algı, dikkat, muhakeme ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerinin gelişmiş olmasının yanı sıra, göz-el-ayak koordinasyonu gibi psikomotor becerilerinin araç kullanımı için uygun olması gerekmektedir.
 1. 3.      MESLEK PROFİLİ

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A İş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği ve kalite uygulamalarını yürütmek (devamı var) A.1 Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak A.1.1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasa, yönetmelik ve iş yerine özgü mevzuat, prosedür ve talimatları uygular
A.1.2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda koruma ve acil durum müdahale araçlarını uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder
A.1.3 Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek risklere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır
A.1.4 Araçta ilk yardım çantası bulundurur
A.1.5 Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili acil hizmet birimlerine bildirir
A.1.6 Talimatlara uygun olarak araca ait acil durum prosedürlerini uygular
A.2 Çevre güvenlik önlemlerini almak A.2.1 Çevre korumaya karşı alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde azami ölçüde uygular
A.2.2 Gürültü kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri azami ölçüde uygular
A.2.3 Doğal kaynakların daha az kullanımı için gerekli tedbirleri alır

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A İş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği ve kalite uygulamalarını yürütmek A.3 Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını yürütmek A.3.1 Yasalar ve mesleki oda/kuruluşlarca belirlenen kaliteli hizmet ilke ve kurallarını iş süreçlerinde ve müşteri ilişkilerinde uygular
A.3.2 İş süreci içerisinde trafik kurallarını, gerekli yasal yükümlülüklerine göre uygular
A.3.3 İş süreci içerisinde hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirleyerek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik görevleri kapsamındaki işlemleri yürütür
A.3.4 İş süreci içerisinde kalite konusunda edindiği bilgi ve tecrübeleri ilgili kişilere aktarır
A.3.5 Müşterinin isteği doğrultusunda araç içinde havalandırma, ısı, müzik vb birimleri ayarlar
A.3.6 Müşteri rahatlığı için günlük gazete, dergi, peçete vs bulundurur

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B İş organizasyonu yapmak B.1 İş planı yapmak B.1.1 İş süreci içerisinde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanı ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder
B.1.2 Eksik olan malzemelerin temini için ilgili kişi veya birimleri bilgilendirir
B.1.5 İmalatçı firmanın tavsiyesine göre belirlenen km.de aracın periyodik bakımını yaptırır
B.2 Belge ve eşya kontrolü yapmak B.2.1 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, lpg sızdırmazlık belgesi) kontrol eder
B.2.2 Eksik yada hatalı evrak/belge varsa işvereni bilgilendirir
B.2.3 Araçta unutulan, müşteriye ait herhangi bir malzeme olup olmadığını kontrol eder, varsa malzemeyi durağa teslim eder

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama

C

Araç bakımını yapmak

C.1 Araç içi ve dışı kontrolleri yapmak C.1.1 Aracın dış temizliğini kontrol eder, yıkar, temizler
C.1.2 Cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, lpg, reflektör, araç dışı görsel vb birimlerde hasar olup olmadığını kontrol eder
C.1.3 Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder
C.1.4 Motor yağ seviyesini, soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder
C.1.5 Aracın içini uygun malzeme ile siler, temizler
C.2 Lastik kontrolü yapmak C.2.1 Lastiğin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder
C.2.2 Lastik hava basıncını kontrol eder, basınç yeterli değilse hava basıncı yapar
C.2.3 Lastik diş derinliğinin aşınıp aşınmadığını kontrol eder
C.3 Mekanik ve elektronik kontrolleri yapmak C.3.1 Dış ışık kontrolü, far (kısa ve uzun huzmeli), sis, park, fren lambası, araç içi lambaları ve dönüş ışığı kontrolünü yapar
C.3.2 Sileceklerin çalışıp çalışmadığını, silecek suyu olup olmadığını kontrol eder
C.3.3 Taksimetre ve telsiz kontrolünü yapar
C.3.4 Fren, el freni, korna, koltuk ve ayna kontrolü yapar

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama

D

Ulaşımı sağlamak

D.1 Müşteriyi almak D.1.1 Trafik kurallarına uygun olarak müşteriyi bulunduğu en uygun noktadan veya duraktan alır
D.1.2 Varsa müşterinin bagajını alarak, yerleştirir
D.1.3 Gerekirse emniyet kemeri için müşteriye ikazda bulunur ve adres bilgisini müşteriden alarak taksimetreyi açar
D.2 Yol güzergahını belirlemek D.2.1 Müşterinin talebi doğrultusunda, verilen adrese göre güzergahı belirler
D.2.2 Adresi bilmiyorsa şehir haritasından bakar
D.2.3 Yolun durumu, mesafe ve zaman hakkında müşteriyi bilgilendirir ve trafik kurallarına uygun olarak güvenli sürüşe başlar
D.4 Ücret Almak D.4.1 Taksimetrede yazılan ücreti alır, varsa para üstünü müşteriye iletir
C.4.2 Müşteriye perakende satış fişini keser
D.5 Müşteriyi indirmek D.5.1 Müşteriyi istenen adrese ulaştırarak en uygun yerde, varsa cep durağında trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde indirir
D.5.2 Varsa bagajı çıkararak müşteriye teslim eder

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek E.1 Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek E.1.1 Gözlemleyerek ve çalışma sırasında karşılaşılan zorlukları ve eksiklikleri dikkate alarak, kendisinin ve çalışanlarının eğitim ihtiyacını tespit eder
E.1.2 Belirlenen eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işverene talepte bulunur
E.1.3 Mesleğe uygun yayınları takip ederek yol, taşıt ve trafik ile ilgili düzenlemeleri iş süreçlerinde uygular
E.2 Çalışanlara iş başı eğitim vermek E.2.1 Yeni çalışmaya başlayan çalışanın bilgi ve beceri durumunu kontrol eder
E.2.2 Tespitler çerçevesinde gereken mesleki bilgi ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak verir

 

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman
 1. Araca ve şoföre ait belgeler
 2. Bijon anahtarı
 3. Çekme halatı
 4. İlk yardım çantası
 5. Kriko
 6. Reflektör
 7. Seyyar lamba
 8. Pens ve tornavida
 9. Taksimetre
 10. Yangın söndürme aleti
 11. Yedek ampul
 12. Yedek lastik (stepne)
 13. Yol haritası
 14. Zincir
3.3.Bilgi ve Beceriler
 1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi
 2. El-göz-ayak koordinasyon becerisi
 3. Harita okuma bilgisi
 4. İletişim yeteneği
 5. İlk yardım bilgisi
 6. İşçi sağlığı ve İSG bilgisi
 7. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
 8. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
 9. Mesleki terim bilgisi
 10. Öğrenme yeteneği
 11. Tarihi ve turistik yerlere ilişkin bilgi
 12. Temel düzeyde hesap yapabilme yeteneği
 13. Trafik mevzuatı ve kuralları bilgisi
 14. Yol ve adres bilgisi
 15. Yolcu taşıma araçlarına ilişkin teknik bilgi
 16. Güvenli ve ekonomik araç kullanma becerisi
 17. Stres yönetme becerisi
3.4.Tutum ve Davranışlar
 
 1. Beraber çalıştığı kişilerle işe göre koordinasyon sağlamak ve uyumlu hareket etmek
 2. Çalışma arkadaşlarına doğru ve zamanında bilgi aktarmak
 3. Planlı ve düzenli çalışmak
 4. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak
 5. İnsan ilişkilerine özen göstermek
 6. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek
 7. İş disiplinine sahip olmak
 8. İşyeri çalışma prensiplerine uyarak çalışmak
 9. İş süreçlerinde mesleki oda/kuruluşun belirlediği ilke,değer ve kurallara uygun davranmak
 10. Araca ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
 11. Kişisel bakım ve hijyene dikkat etmek
 12. Meslek etiği ve yasal düzenlemelere uygun davranmak
 13. Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak
 14. Müşterilerden ya da çalışanlardan edindiği bilgileri gizli tutmak
 15. Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak
 16. Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek
 17. İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü, nazik ve hoşgörülü davranmak
 18. Trafikte kurallara uygun davranmaya dikkat ve özen göstermek
 19. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak
 20. Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
 21. Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak
 22. Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek
 23. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek
 
 1. 4.       ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
Taksi Şoförü (Seviye 3)  meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar
 1. 1.      Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi
Ersin ARTANTAŞ                            TESK, Eğitim ve Planlama Müdürü
Nizamettin ATEŞ                              TŞOF, Trafik Eğitim Müdürü
Hasan ERKAN                                  TESK, Eğitim ve Planlama Uzmanı
Ayfer TOPKAYA ŞAHİN               TESK, Eğitim ve Planlama Uzmanı
Doç. Dr. Yeşim YASAK                  TŞOF, Psikolog
 1. 2.      Teknik Çalışma Grubu Üyeleri
Cem ARSLAN                                  Taksi Şoförü
Kadri ELEGEL                                 Taksi Şoförü
Yavuz GÜLER                                  Taksi Şoförü
Atilla KELEŞ                                    Taksi Şoförü, SAATHANE TAKSİ
Mehmet Faruk ÖNGÜÇ                    Taksi Şoförü, ÖZ BULVAR TAKSİ
Sezgin ÖZDEMİR                             Taksi Şoförü, GAZİEMİR TAKSİ
 1. 3.      Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
MEB  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
Devlet Personel Başkanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Hak-İş Konfederasyonu
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ)
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Ankara Ticaret Odası (ATO)
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Türkiye Elektrikli Vinç İmalatçıları Derneği  (TEVİD)
Tüketici Hakları Derneği (THD)
Tüketici Yararına Araştırma Derneği (TÜYADER)
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)
 1. 4.      MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar
Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN,    Başkan (Yükseköğretim Kurulu)
Şeyhamit Ünal SARIBAŞ,                Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)
Aykut KARAKAVAK,                    Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
Sinan KUŞÇU,                                  Üye (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)
Edip TÜRKAY,                                Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)
Damla Ebru ESEN,                           Üye (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
Burak ERDEM,                                 Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)
Mehmet KARABÜBER,                  Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
Hakan BEZGİNLİ,                           Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
Nizamettin ATEŞ,                             Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)
Dilek TORUN,                                  Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
Firuzan SİLAHŞÖR,                         Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
Fatma GÖKMEN,                             Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
 
 1. 5.      MYK Yönetim Kurulu
Bayram AKBAŞ                             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi, Başkan
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ             Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, Başkan Vekili
Prof. Dr. Mahmut ÖZER                Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi, Üye
Bendevi PALANDÖKEN              Meslek Kuruluşları Temsilcisi, Üye
Mustafa DEMİR                             İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi, Üye
Dr. Osman YILDIZ                        İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi, Üye
 

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.
KAYNAK:http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/meslek_standart.php
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid

© 2006-2019 Copyrights TaksiCenter for Design Mobile Taxi Transport Technology CompanyMobil Taksi Sistemi Kurucusu

Scroll to top
YASAL UYARI:TaksiCenter® (TAKSİ YÖNETİM MERKEZİ) isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca Sitemizde yayınlanan tüm içerikler: alıntı yapılan sayfadan aktif link verilerek yapılır.Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir.Resim, Şablon vb. uygulamalar tekil olarak kullanılamaz.Bu kurala uymayanlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.