Hits: 83

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından SGK’ya 30 gün üzerinden prim ödemeleri imkânı bulunmaktadır.

Ödenen bu primler de SSK (4a) kapsamında sigortalılık sayılmaktadır.
Ticari taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçları sahiplerinin yanında ücret karşılığında tam süreli çalışanlar ise işverenleri tarafından diğer tüm işçilerde olduğu gibi SSK (4a) kapsamında sigortalı olarak SGK’ya bildirilmek zorundadır.
Ödenmekte olan SGK primleri
Kısmi süreli çalışan taksici-dolmuşçular, asgari ücret esas alınarak belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla ticari taksici ve dolmuş şoförleri tarafından belirlenen günlük kazancın 30 katının %32,5’i oranında SGK’ya prim ödemektedirler. Bu prim oranının;
  • % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları,
  • % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir.
Görüldüğü üzere bu ödenen primler arasında kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası) primleri bulunmamaktadır.
Bu sigortalılardan işsizlik sigortasına tabi olmak isteyenler ayrıca %3 sigortalı ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primi de ödeyebilirler. İşsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi hâlinde o aya ait işsizlik sigortası primi ödeme hakları düşmektedir.
Tam süreli çalışanlar ise işverenleri tarafından yukarıda belirtilen primlerin yanı sıra %2 oranında kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası) primleri de her ay (sigortalı ve işveren hisseleri) SGK’ya gönderilmektedir.
Primlerini kendi yatıranlar gasp ve kaza hâlinde gelir alamazlar
Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan kendi primlerini yatıranlar araçlarında bulundukları sırada gasp ve şiddete maruz kalmaları ve kaza geçirmeleri hâlinde SGK bunlara iş kazası sigortasından yardım yapmaz. Ölümleri hâlinde de iş kazası sigortasından yakınlarına gelir bağlanmaz. Keza yukarıda açıkladığımız üzere kendi primlerini yatıran taksici ve dolmuşçulardan iş kazası sigortası primi kesilmemektedir.
Taksi ve dolmuş sahibi tarafından sigortalı gösterilenler avantajlı
Taksi ve dolmuş sahibi tarafından sigortası yaptırılan taksici ve dolmuş çalışanları adına %2 oranında kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası) primleri de her ay (sigortalı ve işveren hisseleri) SGK’ya yatırıldığından bunlar araçta bulundukları sırada başlarına gelen tüm olaylar (gasp, darp, kaza…) iş kazası sayılmaktadır.
Bu durumda ölen taksi ve dolmuş çalışanlarını başta eşleri olmak üzere çocukları ile anne ve babalarına herhangi bir prim ve yaş şartı aranmaksızın SGK tarafından ölüm geliri bağlanması söz konusu olacaktır.
5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün veya 1800 gün primi olanların yakınlarına ayrıca ölüm sigortasından ikinci bir maaş da bağlanacaktır. Daha birçok avantaj bulunmaktadır. Bu avantajlar sonraki yazılarımızda ele alınacaktır…
               ***
“Cahil insanlar kendilerini mükemmel görmeye, zeki insanlar ise yeteneklerini hafife almaya meyillidir.” (Dunning-Kruger Etkisi)
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
“SGK maaşı kesti nasıl yol izleyelim?”
“Babam bypass açık kalp ameliyatından malulen emekli oldu. Raporu yenilememiz gerekiyordu. Yenileyip SGK’ya teslim ettik ama maaşını kestiler ve o tarihten beri devamlı rapor alıp versek de ret cevabı geliyor. Son aldığımız raporda 85.66 yazıyordu. Şeker ve gözden %20-20 verdiler kardiyoloji %85.66… Şu anda yine olumsuz diyor. Bu konuda ne yapalım?” Rasim Demircan
Rasim Bey, SGK malulen emekli ettiği kişileri kontrol muayenesine tabi tutmaktadır. Bu kişilerden kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalktığı tespit edilenlerin aylığı kesilmektedir. Babanızın da bu nedenle aylığı kesildiğinden sürekli rapor almak yerine SGK “Yüksek Sağlık Kurulu”na itiraz etmeniz daha doğru olur. Buradan da ret edilirse iş mahkemesine başvurmanız yerinde olacaktır.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alırken çalışanların ödeneği kesilir mi?
“İsa Bey, SGK’dan sürekli iş göremezlik ödeneği almaktayım. Bu ödeneği alırken yeniden çalışırsam kesilir mi?” Varol Kayacan
Varol Bey, sürekli iş göremezlik geliri alırken yeniden SSK Tarım, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında çalışan sigortalıların bu gelirleri kesilmez. Çalıştıkları sürede normal bir çalışan gibi tüm sigorta kollarına tabi tutulmaktadırlar.
Ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyrukluların sigortası
“İsa Bey, haftada 2 gün ayda toplam 8 gün Gürcistan uyruklu bir bayanı ev hizmetlerinde çalıştıracağız. Sigortasını nasıl yapmamız lazım?” Faruk Keskin
Faruk Bey, ev hizmetlerinde yabancı uyrukluların, 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılması mümkündür. Bu nedenle 8 gün sigortalı gösteremezsiniz. Yabancıların ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye eklemeleri gerekmektedir. Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıranlara idari para cezası uygulanmakta ve ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak esas alınacaktır.
               ***
“Bilim ezberlenen şeyler değil, kendisinden faydalanılan şeylerdir.” Ebu Hanife
KAYNAK:http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/603192.aspx
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid