Mobil Taksi Uygulaması Kullanım Koşulları
Taraflar
a) Mobil Taksi Elektronik İletişim Reklamcılık ve Mobil Marketim Perakende Mağazacılık Hizmetleri SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Ferah Mahallesi Ferah Caddesi Zerafet Sokak NO:15/A PK:34692 B.ÇAMLICA/KISIKLI/ÜSKÜDAR/İSTANBUL/TURKEY(Bundan böyle “MobilTaksi” olarak anılacaktır).
b) MobilTaksi uygulaması ve internet sitesine ve bu siteye bağlı alt sitelere üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
MobilTaksi , taksi sürücüleri ile müşterileri bir araya getiren İnternet tabanlı mobil uygulama ve web platformudur. Üye, uygulamaya mobil veya web sitesi aracılığıyla kayıt olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, uygulamaya kayıt olduğu ve faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareket etmesi nedeniyle MobilTaksi’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder. Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle MobilTaksi’nin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

 1. UYGULAMANIN KULLANIMI
  1.1 Kullanım şartlarının kabul edilmesiyle birlikte, üye aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
  1.1.1 Üyenin MobilTaksi’ye sağladığı bilgiler güncel ve doğrudur. Üye, kişisel bilgilerini uygulama aracılığıyla kendisine tanınan haklar doğrultusunda değiştirebilir veya güncelleyebilir.
  1.1.2 Üyelerin, uygulama aracılığıyla MobilTaksi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla
  kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın(kullanıcı ismi, telefon numarası, şifre v.b.) güvenliği, bilgilerin saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen üyelere aittir.MobilTaksi’nin sunduğu hizmetten yararlananlar ve uygulamayı kullanan üyeler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla uygulama üzerinden işlem yapabilirler. Üyelerin, uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye, uygulama dahilinde bulunan, MobilTaksi ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına,malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri,metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, MobilTaksi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelerin uygulama üzerinde, işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MobilTaksi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  1.1.3 Üye, uygulama aracılığıyla seyahat ettiği, ve şikayetçi olduğu taksi şoförlerini Mobil Taksi’ye bildirme ve şikayet etme hakkına sahiptir.
  1.1.4 Üye, uygulama üzerinden çağırmış olduğu taksi yolculuğunun bedelinin ödemekle yükümlüdür.
  1.1.5 Şartların ihlal edilmesi sonucunda oluşan MobilTaksi’ye yöneltilen herhangi bir iddia veya yasal işlemlere karşı MobilTaksi tazmin ve savunma hakkını saklı tutar.
  1.1.6 MobilTaksi kullanıcısı, üye,kayıt için gerekli olan bilgileri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak şartı ile, GSM numarasını ve şifresini girerek Mobil Taksi uygulamasını kullanmaya başlayabilir.
  1.2 MobilTaksi, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için sürücü ve müşterileri bir araya getiren mobil uygulama ve web platformudur. MobilTaksi sistemine kayıtlı bulunan sürücülerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
  1.3 Üye, Mobil Taksi uygulaması ve kendisine sunulan hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile MobilTaksi hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.
  1.4 Uygulamanın belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
 2. ÜCRETLER VE ÖDEMELER
  2.1 MobilTaksi uygulamasını indirmek ve kullanmak ücretsizdir.
  2.2 Uygulama üzerinden taksi çağırılması durumunda kullanıcı kendisine atanmış taksiye binmeyi taahhüt eder. Kullanıcının gelen taksiyi beklememesi veya gelen taksiye geçerli bir sebep olmaksızın binmemesi durumunda MobilTaksi kullanıcının üyeliğini dondurma ya da üyeyi uygulamadan çıkarma hakkını saklı tutar.
  2.3 MobilTaksi uygulaması aracılığıyla yapılan yolculuklarda ortaya çıkan kullanıcı kaynaklı ekstra masraflardan kullanıcının kendisi sorumludur.
 3. KULLANIM İPTALİ
  3.1 Kullanıcıların kullanım şartlarındaki herhangi bir şartı yerine getirmemesi veya kullanım şartlarına yapması durumunda MobilTaksi herhangi bir ön bildirim yapmaya gerek duymadan hesap kapatma işlemi gerçekleştirebilir.
  3.2 Kullanım şartlarındaki maddelerden herhangi birine uyulmaması durumunda MobilTaksi kullanıcının uygulamaya erişimini durdurma, engelleme ve sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hak, firmayı veya etkilenen 3.kişileri koruma konusunda herhangi sınırlandırmaya sebep olmaz.
  3.3 Kullanıcı MobilTaksi servisini kullanma zorunluluğunda değildir ve istediği anda kullanımı sonlandırabilir.
  3.4 Üyelik iptali için iptal@MobilTaksi.com adresine elektronik posta gönderebilir ya da internet sitesindeki iletişim formunu doldurabilirsiniz.
 4. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
  4.1. MobilTaksi, uygulamada sunulan taksi bulma Hizmetleri’ni ve içerikleri her zaman değiştirebilme ve bu hizmetler üzerinde yenilik/değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MobilTaksi, bu hakkını üyelere hiçbir ön bildirimde bulunmadan yada önceden haber vermeksizin kullanabilir.
  4.2. İnternet bağlantısı ve teknik sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde yaşanan kesintilerden MobilTaksi sorumlu tutulamaz.
  4.3. MobilTaksi, uygulama içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerinde ve bedellerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. MobilTaksi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, MobilTaksi tarafından web sayfalarından üyelere duyurulur.
  4.4. MobilTaksi dilediği zaman uygulamada bildirmek suretiyle, Taksi bulma hizmetleri’ni ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Uygulamada bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetleri, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerinde değişiklikten önce faydalanan üyelere de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.
 5. GİZLİLİK POLİTİKASI
  5.1 MobilTaksi üyelere ait kişisel ve gizli bilgileri,işbu sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
 6. DİĞER ŞARTLAR
  6.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  6.1.1. Uygulamanın tasarımı, metin, imge,html kodu ve diğer kodlar da dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “MobilTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) MobilTaksi’ye ait ve/veya MobilTaksi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, MobilTaksi hizmetleri’ni, MobilTaksi bilgilerini ve MobilTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz,dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetleri’ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MobilTaksi’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler MobilTaksi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
  6.1.2. MobilTaksi’nin hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, MobilTaksi ticari markaları,MobilTaksi ticari görünümü veya uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve birikim’e ( know-how’a )yönelik tüm hakları saklıdır.
  6.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
  MobilTaksi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
  6.3. MÜCBİR SEBEPLER
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda MobilTaksi, işbu sözleşme ile belirlenen kazanımlardan herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MobilTaksi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MobilTaksi’den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları,altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MobilTaksi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
  6.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  İşbu sözleşmenin uygulanmasında,yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  6.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  İşbu sözleşme, üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.MobilTaksi, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve MobilTaksi mobil uygulama ve web hizmetleri’ne ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle MobilTaksi ’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
  6.6. MOBİL TAKSİ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
  Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, MobilTaksi’nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; MobilTaksi’nin yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 287.madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6.7. YÜRÜRLÜK
  İşbu sözleşme üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
  6.8 YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır