Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Mobil Taksi LTD.. (MobilTaksi) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, uygulamaya kayıt esnasında toplayarak üyelik sözleşmenizin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir.
MobilTaksi’nin kişisel verilerinizi toplama amacı:
İnternet sitesi, mobil aplikasyon, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.
MobilTaksi’nin kişisel verilerinizi işleme amacı:
Kimliğinizi doğrulamak,
Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek,
Sürücünün yolculukla ilgili olarak size ulaşması gereken durumlarda sizi arayabilmesini sağlamaktır.
Kişisel verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. MobilTaksi, sözü edilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verilerinizi ve/veya trafik verilerinizi ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır.
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,
Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasitasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi bilgi@mobiltaksi.com adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgiler, kullanım koşullarına da eklenmiş olup bu bilgilere, Uygulama aracılığıyla her zaman erişebilirsiniz.
Saygılarımızla,

Vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin gizliliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında,Mobil Taksi LTD. taahhüdü altındadır.